Poly

Współpracuj efektywnie w ramach zespołu, jakbyś był w tym samym miejscu dzięki Microsoft Teams Rooms oraz rozwiązaniom Poly.

Zoom Microsoft

Obecnie, gdy współpraca zdalna stała się standardem, ważne jest, by system komunikacji między ludźmi, pracownikami i klientami był zawsze dostępny. Tę gwarancję zapewni Ci kompleksowy pakiet usług wsparcia.

Usługi HEZO dedykowane rozwiązaniom POLY to gwarancja wsparcia technicznego i serwisu na najwyższym poziomie. Dostępne są w dwóch modelach usług:

HEZO +

Jakim rozwiązaniom jest dedykowana usługa HEZO+?

HEZO + jest dedykowana pojedynczym rozwiązaniom wideokonferencyjnym marki POLY, tj:
• serii urządzeń Studio X30, X50, X70,
• serii urządzeń Studio E70.

Co zawiera usługa HEZO +:

 • rozszerzenie gwarancji do 2 lat w całym okresie obowiązywania usługi HEZO +,
 • wymianę urządzenia w następnym dniu roboczym w przypadku awarii,
 • zdalne wsparcie techniczne w języku polskim w trybie 8x5, świadczone przez zespół doświadczonych inżynierów,
 • zdalną diagnostykę w przypadku awarii,
 • pomoc w konfiguracji rozwiązania,
 • doradztwo w zakresie konfiguracji z oprogramowaniem firm trzecich (Teams, Zoom ...).

Usługa jest dostępna wyłącznie na okres 2 lat i tylko przy zakupie urządzenia lub nie później niż 30 dni od jego zakupu. W przypadku awarii użytkownik nie ponosi żądnych kosztów wysyłki.

Partner POLY+

Jakim rozwiązaniom jest dedykowana usługa Partner POLY+?

Autoryzowane usługi serwisowe Partner POLY+ są dedykowane dla wszystkich rozwiązań wideokonferencyjnych i audio marki POLY, szczególnie zalecane są w wszystkich projektach obejmujących wiele lokalizacji, różnej wielkości urządzenia i usługi. Mogą być rozszerzone o platformę Poly LENS pozwalają na jednolite zarządzanie, nadzorowanie, monitorowanie użytkowania i aktualizację rozwiązań Poly.

Usługi serwisowe Partner POLY +, świadczone w języku polskim obejmują:

 • nielimitowane wsparcie techniczne – dla posiadaczy i użytkowników rozwiązań POLY pod polskim numerem telefonu +48 12 25 25 600, w trybie 24x7. Zawiera pomoc inżynierów wsparcia technicznego w ramach diagnostyki, upgrade’ów oprogramowania, rozwiązywania problemów technicznych, także związanych z oprogramowaniem Zoom i Teams. Wsparcie jest realizowane w języku polskim.
 • szybka wymiana uszkodzonego sprzętu (AHR) – obejmuje wysyłkę przez producenta części zapasowych, bądź całego urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu diagnostyki, w ramach której zostanie potwierdzona awaria lub uszkodzenie sprzętowe. Producent pokrywa koszty wysyłki na wskazany w RMA adres. Użytkownik po otrzymaniu części bądź urządzenia powinien odesłać w ciągu 5 dni uszkodzone elementy lub sprzęt na adres umieszczony na liście przewozowym przesyłki.
 • gwarancja na oprogramowanie – producent zapewnia wsparcie i pomoc w zakresie oprogramowania dla zakupionych urządzeń.
 • update oprogramowania – w ramach gwarancji użytkownik ma możliwość pobrania poprawek do posiadanego oprogramowania. Dla standardowej i rozszerzonej gwarancji poprawki są dostępne przez 90 dni od zakupu sprzętu. Dla serwisów POLY+ poprawki są dostępne przez cały czas trwania kontraktu serwisowego.
 • upgrade oprogramowania – obejmuje nowe funkcjonalności oprogramowania. Jest dostępny dla posiadaczy serwisu POLY +.
 • zdalne wsparcie technicznie – umożliwia inżynierom wsparcia technicznego dostęp zdalny do urządzeń i pomoc użytkownikowi w diagnozie oraz weryfikacji przyczyn problemów.
Standardowa gwarancja Rozszerzenie gwarancji HEZO + Partner POLY + POLY +
okno zgłoszeń 8x5 8x5 8x5 24x7 24x7
czas naprawy około 30 dni do 7 dni NBD NBD NBD
gwarancja na oprogramowanie 90 dni 90 dni cały okres serwisu cały okres serwisu cały okres serwisu
wsparcie techniczne TAK TAK TAK
wsparcie w konfiguracji TAK
język wsparcia polski polski angielski
maksymalny czas serwisu 1 rok do 2 lat 2 lata do 5 lat do 5 lat

Dodatkowe informacje:
Serwisy Partner POLY + dostępne są w wariantach rocznych i trzyletnich, które można odnawiać w trakcie ważności kontraktu serwisowego.


Warunki i reżim świadczenia usług:

Okno zgłoszeń - czas, w którym są przyjmowane zgłoszenia serwisowe.
8x5 - oznacza możliwość zgłoszeń w trybie 8 godzin w ciągu dnia (od godz. 9:00 do 17:00), przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
24x7 – oznacza możliwość zgłoszeń przez 24 godziny w ciągu doby, przez 7 dni w tygodniu.

Czas dostawy - to czas, w jakim we wskazane miejsce jest dostarczony sprzęt docelowy lub zastępczy mierzony od momentu zaakceptowania zasadności zgłoszenia serwisowego.
NBD - dostawa sprzętu w następny dzień roboczy. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem kuriera.
8 h - dostawa sprzętu w ciągu 8 godziny od zatwierdzenia zgłoszenia

Czas reakcji - okres od chwili wysłania zgłoszenia serwisowego przez upoważnionego przedstawiciela użytkownika do momentu skontaktowania się inżyniera HEZO ze zgłaszającym, pod warunkiem, że okres ten mieści się w ramach godzin wykonywania usługi. Dla usług serwisowych myHEZO - czas reakcji zawsze wynosi nie więcej niż 1 godzinę.

Kanał zgłoszeniowy - możliwy sposób komunikacji z zespołem inżynierów HEZO, świadczących usługi serwisowe. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować za pośrednictwem:

Infolinia telefoniczna: 12 25 25 600
Portal internetowy: myHEZO.pl
e-mail: pomoc@myhezo.pl

Każde zgłoszenie serwisowe podlega weryfikacji usterki/uszkodzenia poprzez wywiad techniczny, wykonanie testów serwisowych i/lub przesłanie logów z urządzeń. Dopiero po weryfikacji zgłoszenia i potwierdzeniu jego zasadności następuje dostarczenie sprzętu zastępczego, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Do przyjęcia zgłoszenia konieczne jest podanie numeru seryjnego urządzenia, które uległo awarii oraz numeru umowy serwisowej.

W ramach usługi użytkownik zobowiązany jest odesłać uszkodzone urządzenie w ciągu 7 dni do zespołu HEZO lub bezpośrednio do producenta, na podstawie otrzymanego i z góry opłaconego listu przewozowego. Szczegóły przesyłki należy uzgodnić w ramach otwartego zgłoszenia serwisowego.

W przypadku eskalacji zgłoszenia prosimy o kontakt na adres: escalation@myhezo.pl lub telefonicznie pod numer tel. 12 25 25 502.

Pełny zakres i lista czynności wykonywanych w ramach wdrożenia zawartego w usługach HEZO dostępne są u partnerów handlowych Exclusive Networks Poland.

Usługi HEZO są świadczone przez Exclusive Networks Poland S.A. - autoryzowanego dystrybutora rozwiązań Poly w Polsce, zgodne z wymaganiami ISO 9001/2015 w zakresie usług serwisowych. Exclusive Networks Poland S.A. prowadzi sprzedaż produktów i usług wyłącznie przez sieć autoryzowanych partnerów na terenie CEE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>