Usługa HEZO jest dostępna dla wszystkich, korzystających z rozwiązań wymienionych niżej producentów.

Commvault

Autoryzowane usługi serwisowe

Extreme

Usługi serwisowe Partner Works

Fortinet

Usługi serwisowe Assistance,  AHB/SOS

Gigamon

Autoryzowane usługi serwisowe

Polycom

Usługi serwisowe Partner Premier,   Assistance

Poly

Usługi serwisowe Partner Premier,   Assistance

Pure Storage

Autoryzowane usługi serwisowe

Quantum

Usługi serwisowe w ramach kontraktów serwisowych QSP

Qualstar

Autoryzowane usługi serwisowe,   AHB/SOS